Omgangsregeling

Vanaf 1 maart 2009 geldt voor alle scheidende ouders, die samen het gezag hebben, dat de omgangsregeling wordt vastgelegd in het ouderschapsplan. Het opstellen van een ouderschapsplan kan onder begeleiding van een professional gebeuren of ouders kunnen ook zelf een ouderschapsplan opstellen.

Tip 1

Kijk goed naar de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van je kind. Naast de leeftijdsfase is het van belang dat je bij het bepalen van een omgangsregeling ook rekening houdt met het karakter en andere persoonlijke omstandigheden van je kind.

Tip 2

Voor baby's en kleine kinderen kan een omgangsregeling verwarrend zijn. Het brengt een bepaalde onrust met zich dat niet voor ieder kind even goed werkt. Het is voor die leeftijd belangrijk om vaak korte contacten te hebben.

Tip 3

De overgangen (van vader naar moeder en andersom) kunnen vooral moeilijk zijn voor kinderen. Bereid kinderen hier goed op voor.  

Tip 4

Kom samen tot een goede oplossing om allebei de kinderen voldoende te blijven zien. 

Tip 5

Probeer via telefoon of mail de kinderen contact te laten hebben met de andere ouder.

Tip 6

Houd je aan de gemaakte afspraken. Kinderen verheugen zich op het contact en kunnen erg teleurgesteld raken bij korte termijn wijzigingen.

Tip 7

Werk met een agenda/familieplanner die goed inzichtelijk is voor de kinderen. Zo weet iedereen precies wie waar op welk moment is.

Heb je na het lezen en/of werken met deze tips nog veel vragen? Neem dan contact op: info@opgroeiwinkel.nl


Deze boeken kunnen je helpen:

?>
[sluiten]

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: