Positief opvoeden

Het Positief Pedagogisch Programma richt zich op het voorkomen en verminderen van emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen van 0 -16 jaar door vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders te versterken. De Opgroeiwinkel biedt verschillende trajecten aan.

Eenmalig consult voor opvoedingsvragen zoals bijvoorbeeld zindelijkheid of hoe communiceer ik met mijn tiener.

Kort traject Opvoedingsondersteuning: Een kortdurend traject van 3-4 sessies voor ouders die zich zorgen maken over gedrags- en ontwikkelingsproblemen van hun kind of tiener.

Traject Opvoedingsondersteuning: Een meer uitgebreid traject van ongeveer 6-8 sessies voor ouders met kinderen en tieners met ernstige gedragsproblemen of ouders die een gerichte training in opvoedingsvaardigheden nodig hebben.

Zelfstudie: een traject waarbij je zelfstandig,  in ongeveer 10 weken, jezelf vaardiger maakt als opvoeder. 

 

Aanpak

In een informatieve danwel coachende begeleiding wordt met ouders praktisch gewerkt vanuit vijf basisprincipes: kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden, kinderen laten leren door positieve ondersteuning, een aansprekende discipline hanteren, realistische verwachtingen en de belangrijkste goed voor jezelf zorgen.

Traject

De verschillende trajecten bestaat uit individuele pedagogische coaching aan een of beide ouders. De op vraag gerichte coaching wordt ondersteund met observatie thuis, informatie in de vorm van folders en er wordt gewerkt met een DVD en met vragenlijsten. Aanvullend wordt telefonisch- en emailcontact ingezet.                                                                                                                                                                  


Deze boeken kunnen je helpen:

?>
[sluiten]

Schrijf je in voor de nieuwsbrief: